Member

 • Cao Xiaoyu

  E-mail:

  xcao@xmu.edu.cn

  Education:

  B. D. from Peking University

  Research Assistant at Peking University

  Ph. D. from Université de Strasbourg

  Postdoc at Eindhoven University of Technology

  Professor of Xiamen University now

 • Mithu Saha

  E-mail:

  mthsaha2@gmail.com

 • Xuan Wei

  E-mail:

  kenanxiaozhi@126.com

 • Chen Junbo

  E-mail:

  729070646@qq.com

 • Sun Yibin

  E-mail:

  sunyibin011@163.com

 • Fang Hongxun

  E-mail:

  kidacat@vip.qq.com

 • Li Zhihao

  E-mail:

  ginlpein@126.com

 • Tang Xiao

  E-mail:

  SanmTx@163.com

 • Chen Ganyu

  E-mail:

  gychen321@163.com

 • Shi Peichen

  E-mail:

  peichen.shi@qq.com

 • Qu Hang

  E-mail:

  646903036@qq.com

 • Gao Wenbin

  E-mail:

  1263079262@qq.com

 • Zhang Shilin

  E-mail:

  zsladmin@163.com

 • Zou Ding

  E-mail:

  18860107538@163.com

 • Huang Zheyu

  E-mail:

  zeralyellow@163.com

 • Zhang Gongpin

  E-mail:

  zgphntju2016@163.com

 • Lin Xujing

  E-mail:

  1296854907@qq.com

 • Zhuo Youzhen

  E-mail:

  532294935@qq.com

 • Liu Haoliang

  E-mail:

  491736076@qq.com

 • Wang Xiuxiu

  E-mail:

  15965169183@163.com

 • Chen Si

  E-mail:

  1447287032@qq.com

 • Dong Xue

  E-mail:

  841364482@qq.com

 • Gao Yuan

  E-mail:

  20520191151448@stu.xmu.edu.cn

 • Wu Huiting

  E-mail:

  980912762@qq.com

 • Zhuang Yongbin

  E-mail:

  robinzhuang@outlook.com

 • Wang Yu

  E-mail:

  roywangyu@163.com

 • Wang Xinchang

  E-mail:

  xchwang@stu.xmu.edu.cn

 • Chen Rui

  E-mail:

  cr_cherry@126.com

 • Wu Fan

  E-mail:

  463777980@qq.com

 • Rao Changqing

  E-mail:

  1084650851@qq.com

 • Zhou Cen

  E-mail:

  miller19850128@163.com

 • Zhang Pei

  E-mail:

  zndx_peizhang@126.com

 • Lu Ruqiang

  E-mail:

  ruqianglu@163.com

 • Yan Xiaoyun

  E-mail:

  xy23@zips.uakron.edu

 • Peng Pixian

  E-mail:

  ebullient5future@163.com

 • Wu Shuang

  E-mail:

  1750025135@qq.com

 • Bao Yuehua

  E-mail:

  997069122@qq.com

 • Sun Yue

  E-mail:

  672365639@qq.com

 • Yang Linlin

  E-mail:

  1778226570@qq.com

© 2019 Cao Group. All rights reserved. 闽ICP备19024552号